Syochi logotips
Meklēšana
Aizveriet šo meklēšanas lodziņu.

Electricity Consumption and Operating Costs of an Ice Bath Chiller

A 1HP ice bath chiller consumes approximately 1 kWh of electricity per hour. Similarly, a 2HP ice bath chiller consumes about 2 kWh per hour.

 >Electricity Consumption and Operating Costs of Using an Ice Bath Chiller

Does an ice bath chiller consume a lot of electricity?

A 1HP ice bath chiller consumes approximately 1 kWh of electricity per hour. Similarly, a 2HP ice bath chiller consumes about 2 kWh per hour.

What is the operating cost of an ice bath chiller?

A 1HP ice bath chiller cooling 200 liters of water and maintaining it at 3 degrees Celsius for 24 hours consumes about 4.8 kWh, costing approximately $0.725 in the US.

Is using an ice bath chiller better than using ice?

1. Temperature Control: Using ice to cool down water cannot precisely control the water temperature, whereas an ice bath chiller can.

2.Cost: Cooling 200 liters of water to 0 degrees with ice costs about $30, while using an ice bath chiller costs approximately $0.5.

How much does an ice bath chiller cost?

Depending on the horsepower and features, the price of our ice bath chillers ranges from $300 to $1000.

table of contents

Vai vēlaties kļūt par nākamo uzvarētāju zīmolu?

Syochi ledus vannas aukstumiekārta un pakalpojumi sniedz jums nenoliedzamas priekšrocības salīdzinājumā ar konkurentiem.

lvLatvian