Λογότυπο Syochi
Αναζήτηση
Κλείστε αυτό το πλαίσιο αναζήτησης.

Contact us today

We will get back to you within 8 hours.

How can we help you?

Thank you for your interest in Syochi. Please fill out the form below and we will get back to you as soon as possible.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Ζητήστε προσφορά

Your request will be forwarded to the relevant individuals to assist with your request.
By clicking ‘Send’ you are authorizing CompAir to contact you so that we may fulfill your request, as well as to communicate with you regarding our products and services.
Terms and Conditions
Privacy Policy

Head quarters Shenzhen, China
Furong Second Road, Bao’an District 
syochichiller@gmail.com

Repair Department, United States
2520 E Francis Street Ontario,CA 91761
icebathchiller@syochi.com

Foshan City, China
Block 18, Section 1, Huangwanyang Science and Technology Innovation Park

Head quarters Address​

Building 3, West Section of Furong Fifth Road, Bao'an District, Shenzhen, China

Work Hours

Monday to Friday
8am – 5:30pm
Saturday: 8:30am – 5:30pm

Email Address

syochichiller@gmail.com
icebathchiller@syochi.com

Phone Numbers

+1(909)969-0825
+86 18025321875

Θέλετε να γίνετε η επόμενη νικήτρια μάρκα;

Ο ψύκτης και οι υπηρεσίες της Syochi's Ice Bath Chiller σας παρέχουν ένα αδιαμφισβήτητο πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών σας.

elGreek