Λογότυπο Syochi
Αναζήτηση
Κλείστε αυτό το πλαίσιο αναζήτησης.

Premium Self-prime Ice Bath Chiller 0.8 hp

Experience unparalleled water temperature control with our Ice Bath Chiller 0.8 HP system. Notably, our SY-08 model boasts a robust 0.8 HP horsepower for powerful and efficient cooling. Additionally, featuring remote intelligent control, high energy efficiency, and durability, our system is ideal for enterprise users seeking seamless 24/7 operation, reducing operational costs while ensuring optimal performance.

Experience unparalleled water temperature control with our Ice Bath Chiller 0.8 HP system. Notably, our SY-08 model boasts a robust 0.8 HP horsepower for powerful and efficient cooling. Additionally, featuring remote intelligent control, high energy efficiency, and durability, our system is ideal for enterprise users seeking seamless 24/7 operation, reducing operational costs while ensuring optimal performance.

Ice Bath Chiller Product Features:

 1. Outstanding Design: Crafted for excellence with minimal noise generation.
 2. Efficient Circulation: Equipped with a self-priming circulating pump for optimal performance.
 3. Advanced Separation System: Ensures effective separation of water and electricity for safety.
 4. Electrical Leakage Protection: Built-in system safeguards against electrical leakage, enhancing safety.
 5. Integrated Ozone Generator: Includes an integrated ozone generator for enhanced water purification.
 6. Seamless Remote Control: Effortlessly control via seamless WiFi connection using iOS & Android APP.
 7. Easy Installation: Quick and hassle-free setup with hose pipe and quick connectors.
 8. Automatic Operation: Features automatic start-stop and constant temperature system for convenience.
 9. Overload Protection: Provides protection against overloading for added safety.
 10. User-Friendly Display: 5-inch TFT color screen for intuitive operation and monitoring.
 11. Overheating Protection: Built-in protection mechanism guards against overheating.
 12. Max Cooling Capacity: Delivers maximum cooling capacity in designated spaces.
 13. Versatile Usage: Suitable for both indoor and outdoor cooling and heating applications.
 14. Exceptional Value: Offers exceptional value, priced affordably for all users.
 15. High-Quality Construction: Manufactured with premium materials and components for continuous 24/7 operation.
Model No.

SY-08-0C(cooling), SY-08-HC(cooling+heating)

Power Supply

100-127V 60Hz, 220-240V 50/60Hz

Input Power

50Hz 710W, 60Hz 725W

Compressor Power

50Hz 605w, 60Hz 630W

Cooling Capacity

50Hz 2090W, 60Hz 2230W

Heating Function

2505W

Cooling Function

Yes

Refrigerant

R410A

Water Temperature

3-42°C adjustable

Ozone Disinfection

Ozone Generator

Circulation Pump

Buit-in Self-priming System

Water filter

Installed External

Remote control

iOS & Android APP,WIFI

Transport wheels

Yes

Carry handle

Yes

Quick Connectors

Yes

Net Weight

35KG

Product Dimension

47*35*53CM

Color

Black, White

Θέλετε να γίνετε η επόμενη νικήτρια μάρκα;

Ο ψύκτης και οι υπηρεσίες της Syochi's Ice Bath Chiller σας παρέχουν ένα αδιαμφισβήτητο πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών σας.

elGreek