Λογότυπο Syochi
Αναζήτηση
Κλείστε αυτό το πλαίσιο αναζήτησης.

Economical ice bath chiller 2.0 HP

Experience unparalleled water temperature control with our Ice Bath Chiller 2.0 HP system. Our XY-20 model delivers powerful and efficient cooling. Designed with individual user preferences in mind, we’ve prioritized durability and high quality while reducing costs.

Experience unparalleled water temperature control with our Ice Bath Chiller 2.0 HP system. Our XY-20 model delivers powerful and efficient cooling. Designed with individual user preferences in mind, we’ve prioritized durability and high quality while reducing costs.

Ice Bath Chiller Product Features:

  1. Outstanding Design: Crafted for excellence with minimal noise generation.
  2. Efficient Circulation: Equipped with a self-priming circulating pump for optimal performance.
  3. Advanced Separation System: Ensures effective separation of water and electricity for safety.
  4. Electrical Leakage Protection: Built-in system safeguards against electrical leakage, enhancing safety.
  5. Integrated Ozone Generator: Includes an integrated ozone generator for enhanced water purification.
  6. Seamless Remote Control: Effortlessly control via seamless WiFi connection using iOS & Android APP.
  7. Easy Installation: Quick and hassle-free setup with hose pipe and quick connectors.
  8. Automatic Operation: Features automatic start-stop and constant temperature system for convenience.
  9. Overload Protection: Provides protection against overloading for added safety.
  10. User-Friendly Display: 5-inch TFT color screen for intuitive operation and monitoring.
  11. Overheating Protection: Built-in protection mechanism guards against overheating.
  12. Max Cooling Capacity: Delivers maximum cooling capacity in designated spaces.
  13. Versatile Usage: Suitable for both indoor and outdoor cooling and heating applications.
  14. Exceptional Value: Offers exceptional value, priced affordably for all users.
  15. High-Quality Construction: Manufactured with premium materials and components for continuous 24/7 operation.
Model No.

XY-20-0C(cooling), XY-20-0C(cooling+heating

Power Supply

100-127V 60Hz, 220-240V 50/60Hz

Input Power

100-127V 1500W, 220-240V 1950W

Compressor Power

100-127V 1260W, 220-240V 1660W

Cooling Capacity

100-127V 3600W, 220-240V 5000W

Heating Function

100-127V 4500W, 220-240V 5800W

Water Temperature

3-42°C adjustable

Ozone Disinfection

Optional

Circulation Pump

Yes

Water fiiter

Yes

Remote control

Yes

Refrigerant

R410A

Cooling Function

Yes

Transport wheels

Yes

Carry handle

Yes

Quick Connectors

Yes

Certification

CE

Net Weight

45KG

Product Dimension

69.2*44.3*60.5CM

Θέλετε να γίνετε η επόμενη νικήτρια μάρκα;

Ο ψύκτης και οι υπηρεσίες της Syochi's Ice Bath Chiller σας παρέχουν ένα αδιαμφισβήτητο πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών σας.

elGreek