Λογότυπο Syochi
Αναζήτηση
Κλείστε αυτό το πλαίσιο αναζήτησης.

0,3 HP φορητό ψυγείο παγόλουτρου 0,3 HP

Syochi’s 0.3 HP Portable Ice Bath Chiller, featuring an excellent design with low noise for undisturbed relaxation. Benefit from its water and electricity separating system, ensuring safety and efficiency. With easy installation including quick connectors, enjoy hassle-free setup anywhere. Maximize cooling capacity in specified spaces, suitable for both indoor and outdoor use. Experience exceptional value with affordability without compromising quality. Crafted with high-quality materials for continuous operation, it’s your reliable cooling companion 24/7.

Elevate your self-care regimen with Syochi’s Mini Ice Bath Chiller, a game-changer in wellness innovation. Our Mini Ice Bath Chiller boasts unparalleled features, including portability and cost-effectiveness, ensuring you can bring the rejuvenating power of ice-cold water wherever you go. With an economical control panel, you have precise command over the chilling process, allowing you to tailor the experience to your preferences effortlessly.

Say goodbye to complex maintenance routines—our Mini Ice Bath Chiller simplifies upkeep with manual draining, ensuring hassle-free operation. Experience the ultimate chill with temperatures plunging down to 3℃, offering a refreshing and invigorating sensation that revitalizes both body and mind. Whether you’re recovering post-workout or seeking a moment of relaxation after a long day, Syochi’s Mini Ice Bath Chiller is your go-to companion for achieving peak wellness.

Model No.

XY-03-OC(cooling)

Power Supply

100-127V 60Hz, 220-240V 50/60Hz

Input Power

100-127V 435W, 220-240V 50/60Hz 430W

Compressor Power

100-127V 60Hz 315W, 220-240V 50/60Hz 310W

Cooling Capacity

100-127V 60Hz 780W, 220-240V 50/60Hz 770W

Refrigerant

R410A/R134A

Water Temperature

3-45°C adjustable

Water filter

Installed internally

Remote control

iOS & Android APP,WIFI

Carry handle

Yes

Quick Connectors

Yes

Net Weight

18KG

Product Dimension

41.2*25.6*35.8CM

Θέλετε να γίνετε η επόμενη νικήτρια μάρκα;

Ο ψύκτης και οι υπηρεσίες της Syochi's Ice Bath Chiller σας παρέχουν ένα αδιαμφισβήτητο πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών σας.

elGreek